Η σημασία της υποβολής δηλώσεων στο στάδιο της Κτηματογράφησης – Ακίνητα με ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης».

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας εντείνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Στο Κτηματολόγιο καταχωρίζονται νομικές, τεχνικές και άλλες πληροφορίες που αφορούν το σύνολο των ακινήτων της επικράτειας.

Για να λειτουργήσει όμως το Kτηματολόγιο, προηγείται ένα στάδιο διαπίστωσης και καταγραφής όλων των δικαιωμάτων επί ακινήτων μίας περιοχής. Η διαδικασία αυτή της αποτύπωσης των ακινήτων και των δικαιωμάτων ονομάζεται Κτηματογράφηση. Κατά τη διάρκεια της Κτηματογράφησης όσοι έχουν εμπράγματα (ή άλλα δικαιώματα) επί ακινήτων της περιοχής που κτηματογραφείται οφείλουν να υποβάλουν σχετικές δηλώσεις. Ενδεικτικά δηλώνονται δικαιώματα κυριότητας, δουλειών, υποθηκών (και προσημειώσεων), κατασχέσεις, αγωγές, μακροχρόνιες μισθώσεις κα.

Αν για κάποιο ακίνητο δεν υποβληθεί δήλωση από τον ιδιοκτήτη ή τον δικαιούχο άλλου εγγραπτέου δικαιώματος επ’ αυτού, τότε το ακίνητο εμφανίζεται στους πίνακες της Κτηματογράφησης με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης». 

Αν η ανακρίβεια αυτή δεν διορθωθεί κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης, αλλά το ακίνητο συνεχίζει να εμφανίζεται με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» και κατά το στάδιο λειτουργίας του Κτηματολογίου, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, μετά την πάροδο οκτώ ετών από την έναρξη του Κτηματολογίου σε μία περιοχή, τα ακίνητα που εμφανίζονται με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Από αυτό το χρονικό σημείο επέρχεται απώλεια της κυριτότητας για τον ιδιώτη και δεν υπάρχει δυνατότητα ανατροπής της νέας κατάστασης.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφής η ανάγκη δήλωσης των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο. Με την υποβολή δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος προστατεύουμε και κατοχυρώνουμε την ακίνητη περιουσία μας, τόσο από το Δημόσιο αλλά και από τρίτους. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.