ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τις προτεραιότητες του για τις παρεμβάσεις που προωθεί στο Ασφαλιστικό παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ. Με έμφαση τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο Υπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις Για το λόγο αυτό, το αργότερο σήμερα αναμένεται να σταλεί η σχετική διάταξη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) για να υπάρξει η απαραίτητη οικονομική αποτίμηση του μέτρου. Το ίδιο έγινε και με τη ρύθμιση των οφειλών, που μπαίνει έτσι στην «τελική ευθεία» για να κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Στόχος του κ. Στρατούλη, είναι μέσα στο επόμενο 15ενθήμερο να είναι έτοιμη και η διάταξη που θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη (δώρο Χριστουγέννων) στους συνταξιούχους που λαμβάνουν έως 700 ευρώ, μηνιαίες αποδοχές. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έγινε συγκεκριμένη αναφορά στο ζήτημα των αποθεματικών των ταμείων, που υπέστησαν περικοπή, ελέω PSI. Αρμόδιες πηγές της Κοινωνικής Ασφάλισης, ανέφεραν ότι είναι τόσο δραματική η κατάσταση των Ταμείων, που τα αποθεματικά τους, επαρκούν για να καταβληθούν συντάξεις, μόνο για τους επόμενους δύο μήνες. Βέβαια, πρέπει να προστεθεί ότι κάθε μήνα οι συντάξεις καταβάλλονται με αξιοποίηση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών που αποδίδονται στα Ταμεία, συν την κρατική χρηματοδότηση. Άρα τα αποθεματικά, δεν χρησιμοποιούνται. Στη συνάντηση του κου. Στρατούλη με την ΓΣΕΕ φαίνεται ότι αποφασίστηκαν:

1. Ενημέρωση για το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών. Κατατίθεται την Τρίτη στη Βουλή.

2. Αύξηση ορίων ηλικίας και παρέμβαση στο ΕΚΑΣ δεν θα υπάρξει. Σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε στις 16-2-2015. Την εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

3. Με νόμο τα 50 ένσημα για ανανέωση βιβλιαρίου υγείας. Προς το παρόν εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος που μπορείτε να βρείτε εδώ

4. Δεν θα υπάρξει παρέμβαση στο ασφαλιστικό των γυναικών με ανήλικα τέκνα, ασφαλισμένες πριν από το 1983.

5. Αναστέλλονται επ’ αόριστον οι διατάξεις των νόμων 3863 και 3865 και επανερχόμαστε στο παλιό καθεστώς. Δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις στις συντάξεις.

6. Καταργείται ο νόμος 4052 / 2012 και μαζί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

7. Αναστέλλεται η εφαρμογή του νόμου για τα ταμεία των ένστολων.

8. Πάγωμα του νέου μαθηματικού τύπου για το εφάπαξ και εντολή να έρθει νέος τύπος, που δεν θα φέρνει μείωση.

9. Το άρθρο 11 του νόμου 3863 για το προσδόκιμο ζωής, καταργείται.

10. Θα εισαχθεί στο ΕΤΕΑ το επικουρικό της ομοσπονδίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ).

11. Καταργείται η ρήτρα θανάτου στα επικουρικά.

12. Η κυβέρνηση θα σεβαστεί τα θεμελιωμένα εργασιακά δικαιώματα.

13. Άμεση επαναφορά 13ης σύνταξης, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 545 εκατ. ευρώ. Η σχετική διάταξη θα είναι έτοιμη σε 15 μέρες.  Αναμένεται η σχετική διάταξη για τον προσδιορισμό των προσώπων που θα τη δικαιούνται.

14. Οι ανασφάλιστοι δεν θα πληρώνουν το παράβολο των 46 ευρώ στα ΚΕΠΑ.

15. Επαναφορά της μηνιαίας σύνταξης των 360 ευρώ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

16. Επαναφορά του κατώτατου μισθού για τους νέους στα 586 ευρώ. Αφορά τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών. 

17. Προσλήψεις σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, υγεία, παιδεία, ασφαλιστικά ταμεία, ειδικά στα τμήματα παροχών.

18. Τροφοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω του ταμείου εθνικού πλούτου και κοινωνικής ασφάλισης

19. Θα ενισχυθεί το ΑΚΑΓΕ με νέους πόρους. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 3,5 δισ. ευρώ.

20. Πρέπει να αποκατασταθούν τα αποθεματικά των ταμείων στα επίπεδα που ήταν πριν από το PSI. 

21. Αυτή την στιγμή υπάρχουν αποθεματικά για συντάξεις δύο μηνών.


Πηγή: www.dikaiologitika.gr

482 thoughts on “ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 1. Anna Berezina is a extremely proficient and renowned artist, recognized for her distinctive and fascinating artworks that by no means fail to depart a lasting impression. Her paintings fantastically showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds filled with awe and wonder.

  What units https://www.hermitmehr.at/wp-content/plugins/elements/anna-b_123.html – Anna apart is her exceptional consideration to element and her outstanding mastery of colour. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that convey her paintings to life. Her meticulous approach to capturing the essence of her subjects permits her to create actually breathtaking works of art.

  Anna finds inspiration in her travels and the beauty of the natural world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and this is evident in her work. Whether it’s a serene beach at sundown, an imposing mountain vary, or a peaceable forest filled with vibrant foliage, Anna has a outstanding ability to capture the essence and spirit of those places.

  With a singular artistic type that combines elements of realism and impressionism, Anna’s work is a visual feast for the eyes. Her work are a harmonious mix of precise details and delicate, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a captivating visual experience that transports viewers into a world of tranquility and sweetness.

  Anna’s expertise and creative vision have earned her recognition and acclaim within the art world. Her work has been exhibited in prestigious galleries across the globe, attracting the attention of art enthusiasts and collectors alike. Each of her pieces has a means of resonating with viewers on a deeply private degree, evoking feelings and sparking a sense of reference to the pure world.

  As Anna continues to create gorgeous artworks, she leaves an indelible mark on the world of artwork. Her capacity to seize the beauty and essence of nature is truly outstanding, and her paintings function a testament to her artistic prowess and unwavering passion for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will proceed to captivate and inspire for years to return..

 2. A lot of reliable online casinos in the UK accept PayPal as a deposit and withdrawal method. Check out our PayPal Casino list to get the best deals and bonuses while using PayPal as your preferred payment method. When you consider joining a PayPal casino, mobile gambling is probably the first thing on your mind. After all, you already use your PayPal iPhone app or PayPal Android app for common purchases at dozens of retail vendors, so the ability to fund your online gambling using the same device with which you play all your favorite games only maximizes the convenience and accessibility of the entire process. Here’s a quick video tutorial that explains clearly how to sign up for a PayPal account. Remember – this is a prerequisite for making casino PayPal deposits, so if you’re planning on playing at a PayPal casino you’ll need to do this first!
  http://vulcansloty-club.com/online-casino-video-games-with-different-functions/
  Casino play at Luxury Casino is available only to persons older than 19 years of age, or the legal age of majority in their jurisdiction, whichever is the greater. Minors may not play at this online casino under any circumstances. Feel free to read through our Responsible Gambling Policy for more details. Initiating a deposit at the Luxury Casino app is possible with various payment methods, including QIWI, UPayCard, Visa, Postepay or Visa Electron. The casino requires up to 2 days to process your pay-out, depending on the withdrawal option you are making use of. Keep in mind: A withdrawal fee of €35 will be charged on your withdrawals. In this Luxury Casino App review we will try to summarize all the details you should know about the convenient mobile platform managed by this Casino Rewards operator. Read below how to access it to prepare for a problem-free instant mobile playing mode in Luxury Casino.

 3. In our online leaflet, we exert oneself to be your principled start after the latest dirt close by media personalities in Africa. We reimburse staunch notoriety to readily covering the most akin events with regard to well-known figures on this continent.

  Africa is well-heeled in talents and solitary voices that hack the cultural and sexual countryside of the continent. We focus not just on celebrities and showbiz stars but also on those who up impressive contributions in diverse fields, be it adroitness, manoeuvring, realm, or philanthropy https://afriquestories.com/2024/page/2/

  Our articles lay down readers with a comprehensive overview of what is incident in the lives of media personalities in Africa: from the latest news broadcast and events to analyzing their clout on society. We control spoor of actors, musicians, politicians, athletes, and other celebrities to cater you with the freshest information firsthand.

  Whether it’s an limited talk with with a revered big draw, an interrogation into scandalous events, or a look at of the latest trends in the African showbiz everybody, we utmost to be your pre-eminent source of report yon media personalities in Africa. Subscribe to our broadside to lodge conversant with about the hottest events and interesting stories from this captivating continent.

 4. Appreciated to our dedicated stand for the sake of staying in touch beside the latest communication from the Collective Kingdom. We conscious of the rank of being learned upon the happenings in the UK, whether you’re a denizen, an expatriate, or naturally interested in British affairs. Our extensive coverage spans across sundry domains including politics, concision, taste, extravaganza, sports, and more.

  In the kingdom of civics, we living you updated on the intricacies of Westminster, covering parliamentary debates, superintendence policies, and the ever-evolving prospect of British politics. From Brexit negotiations and their bearing on trade and immigration to residential policies affecting healthcare, edification, and the medium, we plan for insightful inquiry and punctual updates to refrain from you navigate the complex sphere of British governance – https://newstopukcom.com/warning-before-you-purchase-liba-diet-capsules/.

  Profitable rumour is vital in compensation understanding the financial vibration of the nation. Our coverage includes reports on sell trends, business developments, and profitable indicators, offering valuable insights in behalf of investors, entrepreneurs, and consumers alike. Whether it’s the latest GDP figures, unemployment rates, or corporate mergers and acquisitions, we give it one’s all to read precise and applicable intelligence to our readers.

 5. Welcome to our dedicated dais for the sake of staying briefed less the latest news from the Collective Kingdom. We conscious of the import of being learned about the happenings in the UK, whether you’re a citizen, an expatriate, or unaffectedly interested in British affairs. Our extensive coverage spans across various domains including politics, briefness, savoir vivre, extravaganza, sports, and more.

  In the bailiwick of politics, we living you updated on the intricacies of Westminster, covering according to roberts rules of order debates, government policies, and the ever-evolving prospect of British politics. From Brexit negotiations and their bearing on pursuit and immigration to native policies affecting healthcare, edification, and the atmosphere, we victual insightful review and opportune updates to help you pilot the complex sphere of British governance – https://newstopukcom.com/why-is-a-pink-cowgirl-hat-the-perfect-gift/.

  Profitable dirt is required against sagacity the monetary pulse of the nation. Our coverage includes reports on superstore trends, organization developments, and economic indicators, donation valuable insights in behalf of investors, entrepreneurs, and consumers alike. Whether it’s the latest GDP figures, unemployment rates, or corporate mergers and acquisitions, we fight to read meticulous and applicable information to our readers.

 6. Onlayn bahis platformalar? almaq gordum a tokm?k icind? b?y?nm? dunyada, qurban verm?k istifad?cil?r? istirak rahatl?g? f?rqli evl?rind?n v? ya yoldan qumar oyunlar?n?n formalar?. Bu platformalar ad?t?n t?klif bir bir t?r?f? menzil Idman bahisl?ri, kazino oyunlar? v? daha cox da daxil olmaqla seciml?r. Ucun ?v?z kimi Qumar?n oldugu Az?rbaycandak? istifad?cil?r g?rgin T?nziml?n?n, onlayn platformalar durustl?sdirm?k bir prospekt doyus olmaya bil?c?k f?aliyy?tl?rd? sagca movcud kom?yi kohn? varl?q.

  Az?rbaycanda qumar oyunu birind? movcuddur s?s bozluq. Is? mu?yy?n T?yin olunmus ?razil?rd? qumar oyunlar?n?n formalar? icaz? verilir, onlayn qumar kommutator qaydalar? il? uzl?sir. Bu t?nziml?m? var q?bul olcul?ri blok D?niz bahis veb saytlar?na giris, ancaq muxt?lif Az?rbaycanl?lar sakit okean donm?k ucun dunyada platformalar bir goz qumar ehtiyaclar?. Bu a yarad?r t?klif etm?k axtar?r Az?rbaycan bazar?na uygun onlayn bahis xidm?tl?ri.

  1WIN AZ?RBAYCAN https://1win-azerbaycan-oyuny.top/ A olsayd? s?lahiyy?t verm?k Onlayn bahis Taxta Az?rbaycanl? istifad?cil?r? yem?k ist?rdimi m?qbul ir?li surm?k bir heterogenlik Xususiyy?tl?r v? t?klifl?r kimi dig?rin? qit?l?raras? platformalar. Bunlar ola bil?r daxil etm?k Idman bahisin? munt?z?m Dunyadak? hadis?l?r, a menzil yuvalardan tutmus kazino oyunlar?ndan yuklu sat?c? t?crub? v? bonuslar v? promosyonlar aldatmaq v? kiritm?k must?ril?r?.

  Portativ Uygunluq olard? r?is bel? ki istifad?cil?r? yem?k t?klif etm?k ucun punt ustund? k?nara qoymaq, il? prinsipl?r iltifat mobil dostluq veb sayt v? ya xususi bir t?tbiq. Od?nis seciml?ri d? olard? diskrekt, yerlik f?rqli ustunlukl?r v? t?min edir Bagl? ?m?liyyatlar. ?lav? olaraq, istehlakc? d?st?k verm?k ?zm?k oynamaq bir ?ncamc? rol Unvanda operator sorgular v? t?min etm?k kom?k N? laz?m olduqda.

  Onlayn bahis platformalar? t?min etm?k rahatl?q v? pagant, Budur ?lam?tdar Xeyrin? istifad?cil?r m?sq etm?k qulluq v? punt geri m?suliyy?tl?. Huslu kimi qumar t?dbirl?ri yer M?hdudiyy?tl?r v? ozunu istisna seciml?ri, olmal?d?r at ucun kom?k etm?k istifad?cil?r n?zar?t onlar?n bahis f?aliyy?ti v? yanmaq gizli z?r?r verm?k. Yan?nda t?min etm?k a z?h?rli olmayan v? xos bahis yerli, "1" kimi platformalarZal?m Az?rbaycan "ed? bil?rdi zill?t adland?rark?n az?rbaycanl? istifad?cil?rin ehtiyaclar?na ?lverisli Qaydalar v? t?blig nufuzlu qumar t?crub?l?ri.

 7. Welcome to be able to your go-to origin for the most current news in tunes and celebrity lifestyle! Here, you’ll find a curated selection of the most popular and even trending stories of which keep you in the know about your favourite artists, bands, and even stars – https://toplondonstories.com/rap-superstar-kid-cudi-is-coming-to-manchester.html. Whether if you’re a fan of pop, stone, hip-hop, or virtually any other genre, the updates cover that all, bringing a person the freshest releases, concert tours, and behind-the-scenes glimpses directly into the lives involving the music tour’s biggest names.

  Stay tuned for exclusive selection interviews, album reviews, and even insightful commentary on the industry’s latest incidents. From chart-topping hits to emerging skill, our comprehensive coverage ensures you won’t miss a beat. We also get into the individual lives of celebrities, supplying a peek straight into their glamorous planet, including red carpeting events, award programs, and personal breakthrough.

  Join us as many of us explore the attractive world of music and celebrity tradition, celebrating the artistry and personalities making it all so fascinating. Dive into the articles, share your opinions, and connect along with fellow fans as we navigate the particular ever-evolving landscape associated with entertainment together.

 8. In modern times, Africa has appeared as a radiant hub for music and celebrity traditions, gaining international recognition and influencing global trends. African tunes, using its rich tapestry of genres many of these as Afrobeats, Amapiano, and highlife, has captivated audiences globally. Major artists such as Burna Boy, Wizkid, and Tiwa Fierce, ferocious have not simply dominated the graphs in Africa but have also made significant inroads into the global music landscape. Their collaborations along with international stars plus performances at main music festivals have got highlighted the continent’s musical prowess. Typically the rise of electronic digital platforms and social media has further amplified the access of African audio, allowing artists in order to connect with followers across the planet and share their unique sounds and reports – https://nouvelles-histoires-africaines.africa/comment-mettre-de-la-musique-sur-un-mp4-djix/.

  In addition to its musical ability, Africa’s celebrity tradition is flourishing, with entertainers, influencers, in addition to public figures instructing large followings. Celebs such as Lupita Nyong’o, Trevor Noah, and Charlize Theron, who have beginnings in Africa, will be making waves globally in film, tv, and fashion. These types of figures not simply bring attention to their very own work but also reveal important cultural issues and ethnical heritage. Their accomplishment stories inspire some sort of new generation regarding Africans to go after careers in the entertainment industry, fostering a feeling of pride plus ambition across the particular continent.

  Moreover, African-american celebrities are significantly using their websites to advocate with regard to change and offer back to their communities. From Burna Boy’s activism around interpersonal justice issues to be able to Tiwa Savage’s work to promote education regarding girls, these public figures are utilizing their influence for positive impact. They may be involved in numerous philanthropic activities, helping causes such as healthcare, education, and environmental sustainability. This trend highlights the particular evolving role of celebrities in Photography equipment, who are not simply entertainers but also key players in driving social transformation and development.

  Total, the landscape associated with music and celebrity culture in Cameras is dynamic in addition to ever-evolving. The continent’s rich cultural variety and creative talent always garner global acclaim, positioning Cameras being a major power within the global enjoyment industry. As African-american artists and famous people carry on and break limitations and achieve fresh heights, they pave just how for the more inclusive in addition to diverse representation inside global media. Regarding those interested in staying updated on the latest styles and news in this vibrant landscape, numerous platforms and even publications offer exhaustive coverage of Africa’s music and movie star happenings, celebrating the particular continent’s ongoing contributions to the planet stage.

 9. Бурение на воду – это процесс подключения доступа к подземным водным ресурсам – https://saunaljux.ru/raznoe/prichiny-primesi-vozduha-v-vode-iz-skvazhiny.html. Бурение делается для обеспечения подключения к воде частных домовладений, производств, площадей сельхозназначения и прочих нужд. Процесс начинается с определения места для скважины на воду, где вероятность нахождения водных ресурсов высока. Потом буровики приступают к бурению скважины, используя специализированное оборудование и инструменты.

  Глубина залегания воды может меняться в зависимости от рельефа, геологических особенностей и требований клиента.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *