ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. ορίστηκε ως τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης κτηματολογικής βάσης του Δήμου Θεσσαλονικης η Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015. Από την ημερομηνία αυτή εκκινούν οι διαδικασίες περαίωσης της κτηματογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Βιβλία. Ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης ημερομηνίας αφορά τους πολίτες για τους εξής λόγους:

 1. Εξακολουθεί να ισχύει η, με ποινή ακυρότητας, υποχρέωση για μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (το προμηθεύεστε από το αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης) σε όλα τα συμβολαιογραφικά έγγραφα με τα οποία μεταβιβάζεται, αλλοιώνεται, τροποποιείται ή καταργείται εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα που αφορά ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού για τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου για υπόθεση με αντικείμενο εγγραπτέο δικαίωμα. Από 1/7/2015 αίρεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος (δήλωση Δ2) και η υποβολή των νέων πράξεων θα γίνεται αποκλειστικά στο υποθηκοφυλακείου, με ευθύνη του οποίου θα μεταβιβάζονται στο Κτηματολογικό Γραφείο. 

2. Οι πράξεις που θα μεταγραφούν ή εγγραφούν στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου κατά την περίοδο από1/7/2015 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου θα διαβιβαστούν σε αυτό με ευθύνη του Υποθηκοφύλακα. Από την ΕΚΧΑ ΑΕ, για διευκόλυνση της διαδικασίας, συνιστάται η επισύναψη απλό αντίγραφο του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου στις προς καταχώριση πράξεις (ακόμα και για αυτές που δεν απαιτείται από το νόμο [αγωγές, ανακοπές, διακστικές αποφάσεις]), ώστε να καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός των ακινήτων που αφορούν.

3. Αν με την πράξη που καταχωρήθηκε στο Υποθηκοφυλακείο κατά την παραπάνω περίοδο επέρχονται γεωμετρικές μεταβολές στο ακίνητο (λ.χ. λόγω κατάτμησης, συνένωσης, σύστασης πραγματικής δουλείας διόδου, αποτύπωσης χώρων αποκλειστικής χρήσης λόγω σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας κ.α.), τότε οι δικαιούχοι οφείλουν, μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, να λάβουν κτηματολογικό διάγραμμα, ώστε ο ιδιώτης μηχανικός να προβεί σε σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, προκειμένου να ενημερωθεί η βάση. Η προσκόμιση αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος χωρικών μεταβολών αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της καταχώρισης της πράξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι βρισκόμαστε στην τελευταία φάση πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Συμβουλεύουμε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης να μην παραμελήσετε τον έλεγχο των στοιχείων των πρώτων εγγραφών (αυτών δηλαδή που θα εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο κατά την έναρξή του) προκειμένου να διαπιστώσετε αν εμφανίζονται σε αυτές σωστά τα δικαιώματά τους. Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος πρέπει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ετών, να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας, ο οποίος ως μόνος αρμόδιος, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διόρθωση των σφαλμάτων. Η μη διόρθωσή τους μπορεί να επιφέρει βλαπτικές συνέπειες, καθώς μετά την παρέλευση της πενταετίας οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων επί ακινήτων και πιθανόν περιέλευσή τους στο Ελληνικό Δημόσιο, ειδικά στην περίπτωση που αυτά εμφανίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη“. 

Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία – πρακτική και επιστημονική – είναι δίπλα σας για την επίλυση κάθε απορίας για ζητήματα Κτηματολογίου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αποστέλλοντας email στο pliatsikaslaw@law.gr ή εδώ.

 

2.449 thoughts on “ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 1. Anna Berezina is a extremely gifted and famend artist, recognized for her unique and captivating artworks that by no means fail to go away an enduring impression. Her paintings fantastically showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds crammed with awe and marvel.

  What sets http://stovespareparts.ie/wp-content/pages/anna-b_125.html – Berezina apart is her exceptional attention to element and her exceptional mastery of colour. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that deliver her paintings to life. Her meticulous strategy to capturing the essence of her topics allows her to create truly breathtaking works of art.

  Anna finds inspiration in her travels and the brilliant thing about the pure world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and that is evident in her work. Whether it’s a serene beach at sunset, an imposing mountain vary, or a peaceful forest filled with vibrant foliage, Anna has a outstanding capacity to capture the essence and spirit of these places.

  With a unique artistic type that combines components of realism and impressionism, Anna’s work is a visible feast for the eyes. Her paintings are a harmonious mix of precise particulars and gentle, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a fascinating visual experience that transports viewers right into a world of tranquility and wonder.

  Anna’s talent and artistic vision have earned her recognition and acclaim in the artwork world. Her work has been exhibited in prestigious galleries around the globe, attracting the attention of art enthusiasts and collectors alike. Each of her items has a means of resonating with viewers on a deeply personal degree, evoking emotions and sparking a way of connection with the natural world.

  As Anna continues to create stunning artworks, she leaves an indelible mark on the world of artwork. Her capability to capture the sweetness and essence of nature is actually exceptional, and her paintings function a testomony to her inventive prowess and unwavering ardour for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will proceed to captivate and inspire for years to return..

 2. Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just
  spectacular and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 3. Newcastle and Sydney have shown inconsistency in their performance. However, Sydney is the better team of the two. The Jets have not kept a win-streak in their matches this season so far as well. Their win in the last match came after four winless matches. Sydney has won continuously in their last two matches, in which they have scored over 1.5 goals. They have also kept clean sheets in the matches. If you want to buy fixed matches from us, then the first step what you need make is to choose one offer. All offers are available here on our website. Choose one offer also and payment method for sending money, contact us and we will inform you for all next steps what you need make to get the matches. Welcome to UK-FIXEDMATCHES, UK-FIXEDMATCHES is the #1 Website where punters can find betting advice, known as ‘sport tips’ or ‘tips’ from professional sport tipster. It is a financial investment for making profits, not a game. Since 98% of sports bettors lose money, in order to start making a profit, bettors could use some help from professional sports tipster. Free pick – Germany free match today 29.01.2022 – Saturday Official Whatsapp num: +49 160 99570730 Firstly MANIPULATED FIXED MATCHES 1X2. Secondly These games are very and completely safe. Thirdly if you decide to buy this kind of offer you will never be in condition to loose. Because Matches is 100% sure directly from club. In short there is no chance to be lost. Therefore Kenya Fixed Matches, also Buy Soccer Fixed Matches, moreover Free Fixed Matches.
  https://permacultureglobal.org/users/55338-jessica-volova
  Our Twitter account not only offers live updates on the latest World Cup betting tips, but other sports tips too. For all this plus a healthy dose of sporting news and humour, follow us at @FootySuperTips. One of the best resources for an avid football punter is their ability to source reliable football tips. As a website predominantly focused on offering advice about bookmakers, we also have expert sports betting analysts on staff who provide daily football tips. Using a variety of information from current conditions, past game results, and match conditions, our football tipsters can provide daily predictions for football in an easy-to-read and understand format. 18+ New customers only. Opt in, and bet £10 on football markets (odds 2.00+). No cash out. Get 6x£5 football free bets at specified odds for set markets, which expire after 7 days. Offer valid from 12:00 UK Time on 25 08 2023. Card payments only. T&Cs apply, see below. begambleaware.org | Please gamble responsibly

 4. In our online flier, we strive to be your principled documentation after the latest scuttlebutt about media personalities in Africa. We pay distinctive prominence to readily covering the most relevant events as regards pre-eminent figures on this continent.

  Africa is rich in talents and unique voices that hack the cultural and social aspect of the continent. We convergence not lone on celebrities and showbiz stars but also on those who up significant contributions in various fields, be it knowledge, manoeuvring, realm, or philanthropy https://afriquestories.com/category/nouvelles/page/7/

  Our articles fix up with provision readers with a encyclopaedic overview of what is happening in the lives of media personalities in Africa: from the latest news and events to analyzing their ascendancy on society. We keep spoor of actors, musicians, politicians, athletes, and other celebrities to cater you with the freshest news firsthand.

  Whether it’s an limited interview with a revered celeb, an questioning into disreputable events, or a review of the latest trends in the African showbiz world, we do one’s best to be your rudimentary outset of press release yon media personalities in Africa. Subscribe to our broadside to arrest conversant with around the hottest events and engrossing stories from this captivating continent.

 5. Appreciated to our dedicated stage in return staying informed beside the latest communication from the United Kingdom. We understand the importance of being well-versed about the happenings in the UK, whether you’re a resident, an expatriate, or unaffectedly interested in British affairs. Our exhaustive coverage spans across various domains including diplomacy, economy, education, extravaganza, sports, and more.

  In the kingdom of civics, we abide by you updated on the intricacies of Westminster, covering parliamentary debates, superintendence policies, and the ever-evolving prospect of British politics. From Brexit negotiations and their import on trade and immigration to native policies affecting healthcare, edification, and the atmosphere, we cater insightful inquiry and propitious updates to ease you navigate the complex sphere of British governance – https://newstopukcom.com/mayhemfinancial-com-review-is-it-the-best/.

  Economic news is mandatory against sagacity the monetary vibration of the nation. Our coverage includes reports on superstore trends, organization developments, and economic indicators, contribution valuable insights for investors, entrepreneurs, and consumers alike. Whether it’s the latest GDP figures, unemployment rates, or corporate mergers and acquisitions, we strive to convey scrupulous and fitting message to our readers.

 6. Appreciated to our dedicated platform in return staying cultured beside the latest story from the Agreed Kingdom. We take cognizance of the prominence of being wise upon the happenings in the UK, whether you’re a resident, an expatriate, or purely interested in British affairs. Our exhaustive coverage spans across a number of domains including wirepulling, conservation, taste, extravaganza, sports, and more.

  In the realm of politics, we abide by you updated on the intricacies of Westminster, covering according to roberts rules of order debates, superintendence policies, and the ever-evolving countryside of British politics. From Brexit negotiations and their import on barter and immigration to residential policies affecting healthcare, instruction, and the medium, we provide insightful examination and punctual updates to help you pilot the complex sphere of British governance – https://newstopukcom.com/a-comprehensive-review-of-virtual-payout-s-asset/.

  Monetary dirt is required against adroitness the monetary thudding of the nation. Our coverage includes reports on market trends, charge developments, and budgetary indicators, offering valuable insights after investors, entrepreneurs, and consumers alike. Whether it’s the latest GDP figures, unemployment rates, or corporate mergers and acquisitions, we give it one’s all to read meticulous and akin message to our readers.