ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με ανακοίνωσή της η ΕΚΧΑ ΑΕ ενημέρωσε για την περαίωση Κτηματογράφησης σε διάφορους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά τους Δήμους (νυν Δημοτικές Ενόντητες): 1. Αγίου Παύλου, 2. Ευκαρπίας, 3. Νεαπόλεως, 4. Πεύκων, 5. Πολίχνης, 6. Σταυρουπόλεως, 7. Συκεών, 8. Τριανδρίας.

 Η διαπιστωτική πράξη περάτωσης της Κτηματογράφησης για τις περιοχές αυτές εκδόθηκε στις 16-12-2014. 

Κατόπιν τούτου αίρονται οι περιορισμοί και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 2308/1995. Ειδικότερα: 

Δεν απαιτείται από 16-12-2014 η επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου για τη σύνταξη συμβολαίων με αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος για τα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. 

Επίσης, από 16-12-2014, παύει η υποχρέωση προσκόμισησης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου για τη συζήτηση αγωγών και ένδικων βοηθημάτων εν γένει που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο δικαίωμα. 

Τέλος, από 16-12-2014, παύει η υποχρέωση επισύναψης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου για την κατάρτιση οποιασδήποτε άλλης δικαιοπραξίας που αφορά εγγραπτέο δικαίωμα (πχ. υπερεννεατής μίσθωση). 

Μέχρι την έναρξη του Κτηματολογίου η μεταγραφές στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου θα διενεργείται κανονικά και ακώλυτα. 

Η ΕΚΧΑ ΑΕ σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι, αν και δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης στοιχείων Κτηματογράφησης, είναι χρήσιμο να επισυνάπτονται αυτά στην αίτηση μεταγραφής – εγγραφής, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η επεξεργασία και ο εντοπισμός του ακινήτου. 

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ημέρα έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου στις ανωτέρω περιοχές θα οριστεί η 22-1-2015. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι κατά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος των πρώτων εγγραφών από τους δικαιούχους. Ειδικότερα, θα πρέπει οι δικαιούχοι δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, να ζητήσουν από το δικηγόρο τους, ως τον μόνο αρμόδιο, τον έλεγχο των πρώτων εγγραφών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβειά τους. Τυχόν ανακρίβειες που έχουν παρεισφρύσει στις πρώτες εγγραφές είνια δυνατό να δημιουργήσουν προβλήματα σε περίπτωση μεταβίβασης ή επιβάρυνσης των εγγραπτέων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση δε που ένα ακίνητο αναφέρεται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” τότε, μετά την πάροδο συγκεκριμένης προθεσμίας, θα περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. 

Καθίσταται σαφές ότι ο έλεγχος των πρώτων εγγραφών είναι απαραίτητος προκειμένου οι δικαιούχοι να προστατέψουν τα δικαιώματά τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@pliatsikaslaw.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.