ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ COMMERCIAL VALUE

Ανακοινώθηκε στις 7-12-2017 από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρίας COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ ότι από τις 10 Ιανουαρίου 2018 ξεκινά η διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών προς πιστοποίηση-επικαιροποίηση των απαιτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η προσωρινή διανομή του ασφαλίσματος γενικών κλάδων στους δικαιούχους. 

 

Οι προσωρινές διανομές, που θα αφορούν σε καταβολή ποσοστού επί της συνολική απαίτησης, δεν αφορούν σε δικαιούχους ασφαλίσματος από ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, οι οποίες θα γίνουν από το Επικουρικό Κεφάλαιο. 

Για την ένταξη στη διαδικασία των προσωρινών διανομών οι δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθήσουν ειδική διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών, ανάλογα με την περίπτωση. Δικαιούχος είναι είτε το πρόσωπο που έχει ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος από τα όργανα της εκκαθάρισης ή το πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζει ως δικαιούχο τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

Το γραφείο μας έχει συνδράμει και στο παρελθόν σημαντικό αριθμό δικαιούχων (των εταιριών “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και Commercial Value), οι οποίοι ενημερώθηκαν εγκαίρως και απέφυγαν την εμπλοκή τους σε δικαστικές διαμάχες και εισπράττουν συστηματικά, όποτε προκύπτουν διαθέσιμα, ασφαλίσματα που τους αναλογούν.

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για τη σχετική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να μας καλείτε στο 2310220377 ή να στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr.

101 thoughts on “ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ COMMERCIAL VALUE

 1. Anna Berezina is a highly gifted and famend artist, identified for her distinctive and captivating artworks that never fail to leave an enduring impression. Her work fantastically showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds filled with awe and marvel.

  What sets http://plusgestio.com/pag/berezina-a_11.html – Anna aside is her exceptional attention to detail and her remarkable mastery of color. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that deliver her work to life. Her meticulous strategy to capturing the essence of her subjects permits her to create truly breathtaking artistic endeavors.

  Anna finds inspiration in her travels and the good thing about the pure world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and that is evident in her work. Whether it’s a serene seaside at sundown, a majestic mountain vary, or a peaceful forest crammed with vibrant foliage, Anna has a outstanding capability to seize the essence and spirit of those locations.

  With a novel inventive type that combines components of realism and impressionism, Anna’s work is a visual feast for the eyes. Her work are a harmonious mix of precise details and gentle, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a fascinating visible experience that transports viewers into a world of tranquility and beauty.

  Anna’s expertise and artistic vision have earned her recognition and acclaim in the artwork world. Her work has been exhibited in prestigious galleries across the globe, attracting the attention of artwork enthusiasts and collectors alike. Each of her items has a way of resonating with viewers on a deeply private stage, evoking feelings and sparking a sense of connection with the pure world.

  As Anna continues to create beautiful artworks, she leaves an indelible mark on the world of art. Her capability to seize the beauty and essence of nature is actually exceptional, and her paintings serve as a testomony to her artistic prowess and unwavering ardour for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will proceed to captivate and encourage for years to come..

 2. Use code SHADEMATCH to sample up to 3 shades for free with any purchase. The active ingredient in Lash Lift is a perm solution. When performed by a trained stylist and when aftercare instructions are properly followed, your natural lash will not be damaged. Additionally, we treat your lashes with a deep conditioning Keratin treatment which will strengthen your lashes, adding nutrients and deep conditioning. Amazing Volume Classic 3D – 3D Volume lashes are made up of 3 individual strands and provide fullness with a more natural, wispy, everyday look. Amazon Prime Day 2023 lands on July 11-12 this year, and we couldn’t be more excited for the two-day shopping spectacular. We can’t wait! And so, why should we? After two weeks of having your eyelash set, a touch up is needed to fill in any sparse areas in your lashes. After your touch up appointment, your eyelash extensions will last another 2-3 weeks before your next appointment!
  https://nova-wiki.win/index.php?title=The_ordinary_eye_lash
  How dramatic your final result will depend on what kind of natural lashes you have. “There is only so much that can be accomplished with a lift,” Richardson says. To see results, lashes need to be at least four millimeters long so that the technician has enough to work with. “In some cases, lifting and tinting don’t give off the mascara effect that lash extensions do. Especially for those with naturally very fine and light lashes, it will be more of a ‘look how great my lashes are without anything on them’ effect,” she says. The longer your natural lashes are, the more dramatic your results will be. Aside from that, you want to make sure you’re getting your money’s worth with quality and reliable products, and that you get a good chunk of uses out of the lash lift and tint kit.

 3. Camiseta de manga larga 6 €, Calzoncillos largos 6 € Después de seleccionar Detectar ubicación actual, se abrirá una ventana de solicitud de permisos. A continuación te aparecerán las tiendas más cercanas a tu ubicación. Añadido a la lista de deseos Accesorios Accesorios Añadido a la lista de deseos Entrega en 24h – 48 horas Niños Ahora es cuando puedes ver las valoraciones y comentarios de algunos compradores, que te pueden ayudar a conocer mucho más acerca de camiseta termica primark , por si buscas más referencias antes de realizar tu compra. No olvides dejar tu comentario, nos interesa también tu opinión y seguro que los siguientes clientes lo van a agradecer. Creada como parte del compromiso permanente de Primark de fabricar productos que apoyen y empoderen a las mujeres en todas las etapas de la vida. Con precios que van desde los 8€ hasta los 14€, se trata de una colección de pijamas y ropa interior que incorpora los productos más innovadores, incluyendo la tecnología anti-sofoco, hilo refrescante, control de olores y control de temperatura, diseñados para aliviar los peores síntomas.
  https://www.notebook.ai/@fashionspain
  \r\n Polinesia.es tiene todo lo que necesitas para vestir como a ti te gusta. Nuestras colecciones de ropa urbana\r\n te harán estar a la última y sentirte diferente al resto. Y todo ello con prendas de moda que nunca\r\n renuncian a un toque sport con mucho estilo. Desde camisetas básicas a vestidos camiseros sofisticados,\r\n pasando por pantalones jogger, zapatillas vintage o camisas hipster. En nuestra web hay cabida para todo,\r\n mientras que tú te encargas de poner los límites en tu look. Date una vuelta por nuestras propuestas y no te\r\n arrepentirás.\r\n Cookies de rendimiento Además, su ligereza y flexibilidad le permiten adaptarse al cuerpo de los niños sin restringir su movimiento, lo que resulta ideal para actividades al aire libre o deportes de invierno. La ropa interior térmica es la solución perfecta para mantener a los pequeños cómodos y protegidos durante todo el invierno, ofreciendo una gran cantidad de beneficios para asegurar que puedan jugar activos, felices y calentitos.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.