ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΩΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 37 παρ. 2 ν. 4315/2014) αλλά και σχετική εγκύκλιο της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., για να διορθωθεί ανακριβής πρώτη εγγραφή με τίτλο κτήσης την χρησικτησία, θα πρέπει να συμπληρώνεται ο απαραίτητος χρόνος νομής κατά την άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 ή της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 3α΄. Σε κάθε περίπτωσηο χρόνος θα πρέπει να συμπληρώνεται και η αγωγή να ασκείται εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 παρ. 2 προθεσμίας. 

 Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η νέα ρύθμιση βρίσκει εφαρμογή τόσο για τις αγωγές και αιτήσεις που θα ασκηθούν στο μέλλον όσο και για εκείνες που έχουν ήδη ασκηθεί και δεν έχουν συζητηθεί ακόμα σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό. 

Σε κάθε περίπτωση οι ειδικές διατάξεις του ν. 3127/2003 (άρθρο 4) για τη χρησικτησία έναντι του Δημοσίου δεν θίγονται, κατά ρητή πρόβλεψη της ίδιας διάταξης.

Η νομοθετική ρύθμιση έρχεται να επιλύσει ερμηνευτικό ζήτημα που προέκυψε κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 ν. 2664/1998 που αφορούν τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών. Ειδικότερα υιοθετήθηκε η μάλλον κρατούσα στη νομολογία γνώμη ότι κρίσιμος χρόνος για την πλήρωση των προϋποθέσεων χρησικτησίας είναι αυτός της άσκησης της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 ή της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 3 και όχι ο χρόνος έναρξης λειτουγρίας του κτηματολογίου σε μία περιοχή. 

Για την αναγκαιότητα διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και τις συνέπειες παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας μπορείτε να βρείτε σχετικά άρθρα στο www.pliatsikaslaw.gr

Για τυχόν ερωτήσεις ή για ενημέρωσή σας σχετικά με το ζήτημα μπορείτε να μας στείλετε email στο: info@pliatsikaslaw.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.