ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή νόμος που εισάγει τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, στη Διοικητική Δικαιοσύνη, σε δικαστικά τέλη και παράβολα, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται θέματα όπως η οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κ.α. Το συνολικό κείμενο του νομοσχεδίου θα το βρείτε συνημμένο στο παρόν (βλ. τέλος ανάρτησης). Εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με τον νόμο, ανάμεσα σε άλλα, καταργείται η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, τόσο αυτές που είχαν ασκηθεί πριν την δημοσίευσή του όσο και τις μεταγενέστερα ενώ επίσης δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για όσες ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές και τράπηκαν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευση [άρθρο 33].

Περαιτέρω μειώνεται το καταβαλλόμενο δικαστικό ένσημο στις περιπτώσεις των εργατικών διαφορών, για τις οποίες καταβάλλεται, στο μισό (4‰) [άρθρο 34].

Εισάγεται για πρώτη φορά υποχρεωτική καταβολή παραβόλου υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ σε περίπτωση αίτησης αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου [άρθρο 35]. Ο αιτών διάδικος θα πρέπει να καταβάλει για αναβολή:

 • ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονομελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού είκοσι (20) ευρώ,
 • ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού τριάντα (30) ευρώ, 
 • ενώπιον του Εφετείου παράβολο ποσού σαράντα (40) ευρώ.

Αναπροσαρμόζονται επίσης τα παράβολα για την κατάθεση ενδίκων μέσων και διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Για το ένδικο μέσο της έφεσης:

 • κατά απόφασης Ειρηνοδικείου παράβολο ποσού εβδομήντα πέντε (75) ευρώ,
 • κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ,
 • κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

Β. Για το ένδικο μέσο της αναίρεσης:

 • κατά απόφασης Ειρηνοδικείου παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ,
 • κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ,
 • κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ,
 • κατά απόφασης Εφετείου παράβολο ποσού τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

 

Γ. Για το ένδικο μέσο της αναψηλάφησης:

 • κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, μονομελών και πολυμελών πρωτοδικείων παράβολο ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ,
 • κατά αποφάσεων Εφετείου και του Αρείου Πάγου παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.

 

Δ. Για το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας 

 • σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκατόν είκοσι (120) ευρώ και μεγαλύτερο από διακόσια (200) ευρώ, αν αυτή εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο,
 • σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκατόν πενήντα (150) ευρώ και μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα (250) ευρώ, αν αυτή εκδίδεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ή
 • σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από διακόσια (200) ευρώ και μεγαλύτερο από τριακόσια (300) ευρώ, όταν εκδίδεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο ή το Εφετείο.

 

Όλα τα παραπάνω αφορούν τα πολιτικά δικαστήρια, ενώ αντίστοιχες ρυθμίσεις εισάγονται τόσο για τη διοικητική δικαιοσύνη όσο και για τις ποινικές διαδικασίες. 

Βρείτε παρακάτω συνημμένο το αναλυτικό κείμενο του ψηφισθέντος νόμου.

 

376 thoughts on “ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

 1. It’s a simple treasure hunt, and what you’re trying to get your hands on is the golden animal statues that are hidden around this ancient world. There are tigers, lions, turtles, birds and fishes to find – and the more you find the more gold you’ll take home. There are also lots of fun bonus games to enjoy such as a Wild Bonus, Scatter Bonus and a Free Spins Feature. It’s a simple treasure hunt, and what you’re trying to get your hands on is the golden animal statues that are hidden around this ancient world. There are tigers, lions, turtles, birds and fishes to find – and the more you find the more gold you’ll take home. There are also lots of fun bonus games to enjoy such as a Wild Bonus, Scatter Bonus and a Free Spins Feature.
  https://micro.blog/thisone
  © 2023 Comanche Red River Hotel Casino | 196747 Highway 36 • Devol, OK 73531 | 877-849-3992 Mega Boost Wheelcharge™ gives the traditional wheel game a super charged boost. Guided by the main character, Zap, players combine symbols to unlock bountiful bonuses. Three golden lightning bolts trigger ten free games. The Wheelcharge bonus offers credit prizes and jackpots with potential upgrade multipliers. These special multiplier boosts award higher pay-outs or a better jackpot and can be triggered repeatedly. 150 Free Spins + 300$ from PlayAmo Casino to play Big Red (Dreamtech) Slot Red 7 Slots offers new players a free casino welcome bonus that really is unbelievable. Join today and get 100 FREE spins EVERY DAY – No Deposit Required!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *