ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 31-12-2023

Με τον Νόμο 4990/2022 δόθηκε παράσταση έως την 31η-12-2023 για τη λήξη της προθεσμία διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών για ακίνητα που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Χώρας. Ειδικότερα: Continue reading “ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 31-12-2023”

ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 8-3-2022

Ξεκινάει στις 8-3-2022 και θα διαρκέσει έως τις 21-4-2022 η ηλεκτρονική προανάρτηση της κτηματολογικής βάσης για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ειδικότερα, η προανάρτηση θα αφορά τις περιοχές στα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων:

Continue reading “ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 8-3-2022”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ξεκινά στις 23-8-2021 η ηλεκτρονική προανάρτηση της κτηματολογικής βάσης για τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες των Καλλικρατικών Δήμων Κατερίνης, Δίου-Ολύμπου, Πύδνας-Κολινδρού. Η προανάρτηση θα διαρκέσει έως τις 6-10-2021. Ειδικότερα, η προανάρτηση αφορά ακίνητα στις παρακάτω περιοχές:

Continue reading “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ”

ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 ξεκινά η ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης στο Δήμο Αθηναίων. Στο στάδιο αυτό καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι:                                                                                                             

1. Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους

2. Έλεγχος των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και

3. Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης ή ενστάσεων, εάν διαπιστωθεί ότι οι προσωρινές κτηματολογικές εγγραφές είναι ανακριβείς

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης ή ενστάσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι δύο μηνών και λήγει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, ενώ για τους κατοίκους αλλοδαπής είναι τεσσάρων μηνών και λήγει την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2020.

Για πρώτη φορά η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων θα γίνει πλήρως ηλεκτρονικά. Τούτο σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα εμφανίζονται αυτοπροσώπως στα γραφεία κτηματογράφησης, αλλά η διαδικασία ελέγχου θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης ή ενστάσεων θα γίνεται και ηλεκτρονικά. 

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής οι ιδιοκτήτες μπορούν:

•  Να δουν το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα και του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος με τις πληροφορίες που αφορούν στις ιδιοκτησίες τους.

•  Να ελέγξουν την ορθότητά τους.

• Εφόσον ΔΕΝ συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων εντός δύο μηνών από την έναρξη της ανάρτησης (και τεσσάρων για κατοίκους εξωτερικού) .

Μάλιστα, προς ενημέρωση των ιδιοκτητών, έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή e-mail από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η παράλειψη ελέγχου και διορθώσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καταχώριση του ακινήτου στις πρώτες εγγραφές με την ένδειξη “άγνωστος ιδιοκτήτης”. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις συνέπειες της μη έγκαιρης διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών “άγνωστου ιδιοκτήτη”.

Εάν επιθυμείτε να μας αναθέσετε τον έλεγχο των στοιχείων κτηματογράφησης για τα ακίνητά σας που ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων ή και την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης, μπορείτε να καλείτε στο 2310220377 ή να στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ (άρθρα 74 έως 82) του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στις 24-4-2020 για φήφιση στη Βουλή επέρχονται αλλαγές στην κτηματολογική νομοθεσία. Αυτές αφορούν: 

 

 • Στα κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων (άρθρο 74 του σχεδίου)·
 • Στη συγκρότηση και τη λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων των άρθρων 7 και 7Α ν. 2308/1995 (άρθρο 75 του σχεδίου). Με τις νέες διατάξεις τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής Ενστάσεων με την υποχρεωτική συμμετοχή σε αυτή “μηχανικού που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος”. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων, ενστάσεων και κάθε είδους αιτήσεων·
 • Στη σύναψη συμβάσεων έργου για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εκκρεμών έργων κτηματογράφησης (άρθρο 76 του σχεδίου)·
 • Στην επάνοδο στις θέσεις εργασίας των δικηγόρων της ΕΚΧΑ που εξαναγκάστηκαν σε αποχώρηση με τον ν. 4512/2018 (άρθρο 77 του σχεδίου)·
 • Στις υποχρεώσεις των ορκωτών λογιστών κατά την εκτέλεση του διαχειριστικού τους ελέγχου (άρθρο 78 του σχεδίου)·
 • Στην τροποποίηση του άρθρου 14 για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων καταχώρισης καταχωριστέων στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων (άρθρο 79 του σχεδίου). Με τη νέα μορφή του άρθρου καθίσταται υποχρεωτική και αποκλκειστική η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για καταχώριση των καταχωριστέων στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων (σ.σ. στο κείμενο του σχεδίου νόμου αναφέρονται “εγγραπτέες πράξεις” αντί του ορθού [βλ. άρθρο 12 ν. 2664/1998] “καταχωριστέες πράξεις”). Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής θα οριστεί με σχετική απόφαση του ΔΣ του Φορέα. Η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την προσαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου στη ψηφιακή εποχή. Μάλιστα, ήδη έχει γίνει γνωστό (δείτε εδώ) ότι από τα μέσα Ιουνίου 2020 θα είναι δυνατή η εξ αποστάσεως υποβολή αιτήσεων και λήψη πιστοποιητικών, κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων, ενώ η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής και αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατάθεσης αιτήσεων για καταχώριση πράξεων τοποθετείται χρονικά 1.5 μήνα μετά την παραπάνω αλλάγη (δηλαδή προς τα τέλη Ιουλίου 2020)·
 • Στην ανάθεση της τήρησης των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (άρθρο 80 του σχεδίου)·
 • Σε τροποποιήσεις του Οργανισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου (άρθρο 81 του σχεδίου) και 
 • Σε διορθωτικές παρεμβάσεις στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ν. 2664/1998 (άρθρο 82 του σχεδίου), που αφορούν στην προσκόμιση και επισύναψη τοπογραφικών γεωμετρικών μεταβολών ως προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης ή συζήτησης των ένδικων βοηθημάτων που προβλέπει το άρθρο 6. Υπενθυμίζεται ότι από 27-1-2020 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα (αναλυτικά για την υποχρέωση βλ. εδώ).

 Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για απορίες σχετικά με τις προθεσμίες διόρθωσης ανακριβειών μπορείτε να καλέσετε στο 2310220377 ή να στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6§3 υπό ζ) ν. 2664/1998, επί ποινή απαραδέκτου των αγωγών (6§2), αιτήσεων (6§§3 και 8) και προσφυγών (18§2, 19§2), που κατατίθενται στο πλαίσιο εκδίκασης κτηματολογικών διαφορών, πρέπει να προσαρτάται σε αυτές τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών -στο οποίο θα απεικονίζεται η απαιτούμενη γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα- και αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του ίδιου τοπογραφικού διαγάμματος στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”. Η έναρξη ισχύος της ως άνω υποχρέωσης και οι τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης υποβολής εξαρτήθηκαν από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρύθμιζε τα κατ’ ιδίαν θέματα. 

Ήδη, στις 24-12-2019, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 4765/24-12-2019) η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την έναρξη εφαρμογής της ως άνω υποχρέωσης, σε εκτέλεση των προβλέψεων του άρθρου 6§3 υπό η) ν. 2664/1998. Ειδικότερα: 

Σύμφωνα με την ΥΑ (την οποία βλ. συνημμένη παρακάτω), από την 27η-1-2020 θα πρέπει να επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, σε όλα τα ένδικα βοηθήματα, με τα οποία επιδιώκονται γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, συνταχθέν με τις τεχνικές προδιαγραδές και τους όρους που καθορίζονται στην ΥΑ, καθώς και βεβαίωση ηλεκτρονικης υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος στον υποδοχέα. Μάλιστα, στην ίδια ΥΑ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης υποβολής. 

Για αντίστοιχα δικόγραφα που κατατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο ως ημερομηνία έναρξης της σχετικής υποχρέωσης ορίστηκε η 6η-4-2020

Σημειώνεται, επίσης, ότι από τις παραπάνω ημερομηνίες καταργείται η, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, προσκόμιση με τις προτάσεις τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής.

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (για τις οποίες βλ. εδώ). Η παράλειψη ελέγχου και διορθώσεων των τυχόν ανακριβειών μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην απώλεια ακινήτων είτε υπέρ τρίτου προσώπου (το οποίο εμφανίζεται εσφαλμένα στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές), είτε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εάν το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”. Ενημερωθείτε για τα ακίνητα “άγνωστου ιδιοκτήτη” πατώντας εδώ

Προκειμένου να διορθωθούν οι πλημμέλειες είναι απαραίτητη είτε η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης (εξωδικαστικά), είτε, συχνότερα, η άσκηση αγωγής ή αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε περαιτέρω για την προθεσμία διόρθωσης στην περιοχή σας, για τους τρόπους άμυνάς σας και για τη διόρθωση των ανακριβειών, προκειμένου να προστατεύσετε την περιουσία σας, μπορείτε να μας καλείτε στο 2310220377 ή να μας στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για την εξειδίκευσή μας σε ζητήματα Κτηματολογικού Δικαίου, ιδίως επί διορθώσεων ανακριβειών των πρώτων εγγραφών, πατήστε εδώ.

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με το άρθρο 102 ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/2019) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις προθεσμίες διόρθωσης ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών. Ειδικότερα:

 • Για όσες περιοχές κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3481/2006 η προθεσμία είναι πλέον οκταετής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου λήγει η οκταετία.
 • Για τις περιοχές που είχαν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση πριν το παραπάνω χρονικό σημείο, η προθεσμία διόρθωσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της έως την 30η Νοεμβρίου 2018.
 • Σε όσες περιοχές η προθεσμία είχε λήξει πριν την 30 Νοεμβρίου 2018, αυτή δεν ανανεώθηκε ούτε παρατάθηκε. Τούτο σημαίνει ότι οι πρώτες εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα των περιοχών αυτών έχουν οριστικοποιηθεί και δεν είναι δυνατή η διόρθωσή τους.

 Οι παραπάνω αλλαγές υποδηλώνουν τα εξής:

1. Σημαντικότερη εξέλιξη είναι η σύντμηση προθεσμίας διόρθωσης ανακριβών πρώτων εγγραφών από ένα έως τέσσερα έτη, ανάλογα με την περιοχή. Έτσι, λ.χ. για την Πυλαία Θεσσαλονίκης η προθεσμία θα έληγε στις 17-12-2022, ενώ με τα νέα δεδομένα στις 31-12-2020, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα.

2. Παράταση για ορισμένες περιοχές μέχρι τις 31-12-2020.

3. Διατήρηση της οριστικοποίησης για όσες περιοχές οι εγγραφές είχαν οριστικοποιηθεί μέχρι 30-11-2018, γεγονός που αποδεικνύει την πολιτική βούληση να τεθεί τέλος σε διαδοχικές παρατάσεις και διαιώνιση της ανασφάλειας που προκαλούν οι ανακριβείς πρώτες εγγραφές. Τονίζεται ότι στις περιοχές αυτής της κατηγορίας, όσα ακίνητα εμφανίζονταν να ανήκουν σε “άγνωστο ιδιοκτήτη” περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ όσα εμφανίζονταν να ανήκουν σε τρίτους, περιήλθαν στην κυριότητα των τελευταίων. Με άλλα λόγια όσοι δεν προχώρησαν στις απαραίτητες κτηματολογικές διορθώσεις έχασαν τα ακίνητά τους. Ιδίως για τις περιοχές αυτής της κατηγορίας πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν έχει παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης, παρά τα ανακριβή δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό). 

Καθώς η διαμορφωθείσα κατάσταση με τις διαδοχικές παρατάσεις προθεσμιών δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια στις συναλλαγές, σκόπιμο είναι να σπεύσετε σε κάποιον ειδικό προκειμένου να ενημερωθείτε για την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης ανακριβειών στην περιοχή σας και να προβείτε σε έλεγχο των πρώτων εγγραφών για να εντοπιστούν πιθανά σφάλματα. Τυχόν καθυστέρηση στον έλεγχο και τις διορθώσεις μπορεί να οδηγήσει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε απώλεια ακινήτων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων ιδιωτών. Ενόψει, μάλιστα, της σημαντικής προδικασίας που απαιτείται για τον εντοπισμό και την προσήκυσα αντιμετώπιση των σφαλμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τον όγκο των απαιτούμενων διορθώσεων, ο χρόνος είναι ελάχιστος!

Εάν θέλετε να μάθετε την προθεσμία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών για τα ακίνητα της περιοχής σας και να μας αναθέσετε τον έλεγχο αυτών και τη έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των απαραίτητων διορθώσεων καλέστε μας στο 2310220377 ή στείλτε μας email στο info@pliatsikaslaw.gr.

 

 

*SOS* ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Με απόφαση του αρμόδιου Yπουργού, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄2708/2-7-2019), παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης –μεταξύ άλλων και– για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019 για τους κατοίκους εσωτερικού

Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2019.

 Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης απειλείται η υποβολή προστίμου.

Επίσης, είναι πιθανό το ακίνητό σας να χαρακτηριστεί ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”. Τις συνέπειες χαρακτηρισμού ενός ακινήτου ως “άγνωστου ιδιοκτήτη” μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εάν θέλετε να δηλώσετε τα δικαιώματά σας στις υπό κτηματογράφηση περιοχές μπορείτε να καλέσετε στο 2310220377 ή να στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄106/27-6-2019) παρατάθηκε κατά ένα έτος η προθεσμία διόρθωσης ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών για τις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο. 

Τούτο σημαίνει δίνεται στους δικαιούχους εγγραπτέων δικαιωμάτων που δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα σε έλεγχο των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις να το πράξουν και να προστατεύσουν την περιουσία τους. 

Έτσι, για περιοχές για τις οποίες η προθεσμία ήταν επταετής (7) από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, δηλαδή για περιοχές στις οποίες η διαδικασία κτηματογράφησης ξεκίνησε από το 2006 και έπειτα, πλέον είναι οκταετής (8). 

Αντίστοιχα, για τις περιοχές στις οποίες η κτηματογράφηση είχε ξεκινήσει πριν το 2006, η προθεσμία από δεκαπενταετής (15) τρέπεται σε δεκαεξαετή (16) με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.

Η παράλειψη ελέγχου και διορθώσεων των τυχόν ανακριβειών μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην απώλεια ακινήτων είτε υπέρ τρίτου προσώπου (το οποίο εμφανίζεται εσφαλμένα στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές), είτε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εάν το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”. Για τα ακίνητα “άγνωστου ιδιοκτήτη” μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Προκειμένου να διορθωθούν οι πλημμέλειες είναι απαραίτητη είτε η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης (εξωδικαστικά), είτε, συχνότερα, η άσκηση αγωγής ή αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. 
Εάν θέλετε να ενημερωθείτε περαιτέρω για την προθεσμία διόρθωσης στην περιοχή σας, για τους τρόπους άμυνάς σας και για τη διόρθωση των ανακριβειών, προκειμένου να προστατεύσετε την περιουσία σας, μπορείτε να μας καλείτε στο 2310220377 ή να μας στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr
Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για την εξειδίκευσή μας σε ζητήματα Κτηματολογικού Δικαίου, ιδίως επί διορθώσεων ανακριβειών των πρώτων εγγραφών, πατήστε εδώ.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΟΜΗ, ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ξεκινά στις 20 Ιουνίου 2019, με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ: Επανομής, Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου του Δήμου Θερμαϊκού και Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου του Δήμου Θέρμης. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων καλούνται να ελέγξουν τα αποσπάσπαμα των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων που τους αποστέλλονται (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) ως προς την ορθότητά τους.

Η προθεσμία ανάρτησης για τους κατοίκους ημεδαπής είναι δύο μηνών (από 20-6-2019 έως 20-8-2019). Στην ίδια προθεσμία, εάν διαπιστωθούν σφάλματα στα κτηματολογικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις διόρθωσης ή ενστάσεις προκειμένου να αποκατασταθούν οι πλημμέλειες. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι τεσσάρων μηνών (έως 20-10-2019). Εάν το σφάλμα αξιολογηθεί ως πρόδηλο ως καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης ορίστηκε η 3η Ιουλίου 2020.

Η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων επιφέρει σημαντικές συνέπειες στη σύνταξη συμβολαίων και τη συζήτηση αγωγών ενώπιον δικαστηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ν. 2308/1995. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την ανάρτηση και της συνέπειές της ή εμπιστευθείτε μας για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης ή των ενστάσεων που αφορούν στην ιδιοκτησία σας, καλώντας μας στο 2310220377 ή στέλνοντας μήνυμα στο info@pliatsikaslaw.gr