ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 30-11-2024

Με τον Νόμο 5076/2023 δόθηκε παράσταση έως την 30η-11-2024 για τη λήξη της προθεσμίας διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών για ακίνητα που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Χώρας. Ειδικότερα: Continue reading “ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 30-11-2024”

Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα Αρχεία