Διοικητικό Δίκαιο

Η Δημόσια Διοίκηση, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στις σχέσεις της με τους πολίτες, λειτουργεί πολλές φορές καταχρηστικά και παράνομα και σε βάρος της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτή. Ειδικότερα στην περίοδο της κρίσης που οι νομοθετικές ρυθμίσεις τροποποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς και οι πολίτες δεν μπορούν πολλές φορές να παρακολουθήσουν τις αλλαγές, με αποτέλεσμα να είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στη Διοίκηση και να κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου, με σκοπό την υπεράσπισή σας απέναντι στην αναλγησία της Διοίκησης. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε ενδεικτικά με:

  • υποθέσεις αλλοδαπών (άδειες διαμονής, απελάσεις κτλ)

  • υποθέσεις δασικού δικαίου – περιβάλλοντος

  • υποθέσεις εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων

  • ζητήματα φορολόγησης επιδομάτων (βιβλιοθήκης κτλ)

  • ζητήματα οικοδομικών αδειών

  • αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων

  • διοικητικές προσφυγές

  • αιτήσεις ενώπιον της Διοίκησης

  • ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων

  • εν γένει υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου