Εργατικά – Συντάξεις

Οι αλλαγές που επήρθαν στα εργασιακά τα τελευταία χρόνια επιβάλλουν συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των αλλαγών. Το Δικηγορικό μας Γραφείο γνωρίζοντας ότι τα ζητήματα του Εργατικού Δικαίου απασχολούν όλο και περισσότερο τους πολίτες παρακολουθεί στενά και ασχολείται ενδελεχώς με αυτά. Η ενασχόλησή μας με το Εργατικό και Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο είναι τόσο πρακτική όσο και επιστημονική.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει πλήρεις νομικές υπηρεσίες αναφορικά με το Εργατικό και Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

  • κατάρτιση ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας

  • παροχή συμβουλών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης εργασίας

  • αναζήτηση δεδουλευμένων μισθών και επιδομάτων (εξωδικαστικά και δικαστικά)

  • ζητήματα σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απολύσεις)

  • αναζήτηση και ακύρωση απολύσεων

  • καταμέτρηση ενσήμων

  • υποβολή αιτήσεων για συνταξιοδότηση