Όροι Χρήσης

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στο https://www.pliatsikaslaw.gr/

την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Γραφείου Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα

(εφεξής Ιστοσελίδα)

Από τη στιγμή πρόσβασης στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους λειτουργίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση αποποίησης (εφεξής Αποποίηση), χωρίς περιορισμό ή όρους. Επισημαίνεται ότι η σιωπηρή αποδοχή των όρων ισοδυναμεί με ρητή αποδοχή. Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα διατηρεί την ευχέρεια να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα αποποίηση. Η μετέπειτα χρήση της Ιστοσελίδας θεωρείται αποδοχή της τροποποιημένης αποποίησης.

Συνολικά η παρούσα Αποποίηση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους.

Η Ιστοσελίδα δεν αποτελεί παροχή νομικών συμβουλών

Σκοπός της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά η προβολή γενικών πληροφοριών σχετικά με το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα, καθώς και την ανάδειξη επίκαιρων νομικών ζητημάτων και εξελίξεων, τα οποία ενδιαφέρουν αόριστο αριθμό προσώπων. Οι πληροφορίες αυτές προσφέρονται για ενημερωτικούς μόνο σκοπούς. Οποιαδήποτε πληροφορία ή δημοσίευση στην Ιστοσελίδα δεν αποσκοπεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως νομική συμβουλή. Αν και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθότητα των δημοσιευόμενων πληροφοριών, δεν υπάρχει εγγύηση, γραπτή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβειά της και το Δικηγορικό μας Γραφείο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις.

Με την παρούσα ιστοσελίδα δεν ιδρύεται σχέση εντολέα – δικηγόρου (οποιουδήποτε συνεργάτη του Γραφείου) και συνεπώς το Δικηγορικό μας Γραφείο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη από απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες ή τις δημοσιεύσεις που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδες τρίτων προσώπων

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει υπέρ-συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων σαν διευκόλυνση του κοινού. Αυτές οι ιστοσελίδες, οι οποίες βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του Γραφείου μας, και συνεπώς ουδεμία ευθύνη βαρύνει το Δικηγορικό μας Γραφείο σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια όσων δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες αυτές. Ούτε βέβαια η ύπαρξη υπέρ-συνδέσμων αποτελεί προτροπή για επίσκεψη σε αυτές και δεν αποδεικνύει οποιαδήποτε επαφή με τους διαχειριστές των ιστοσελίδων.

Δήλωση Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι δημοσιεύσεις στην Ιστοσελίδα προστατεύονται ως πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν ιδιοκτησία του Δικηγορικού μας Γραφείου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε οποιοδήποτε υλικό από την Ιστοσελίδα και να διατηρήσετε αντίγραφο για χρήση προσωπική ή επαγγελματική. Παρόλ’ αυτά, η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικηγορικού Γραφείου Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα απαιτείται για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Μπορείτε να ζητήσετε τη σχετική άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας στέλνοντας ένα email στο info@pliatsikaslaw.gr .

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός κι αν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας επιλέξει αυτοβούλως να μας παράσχει σχτεικές πληροφορίες (για παράδειγμα στη φόρμα επικοινωνίας). Παρόλ’ αυτά το Δικηγορικό μας Γραφείο μπορεί να συλλέγει μή προσωπικά δεδομένα (απρόσωπα στοιχεία) προκειμένου να ελέγχει την επισκεψιμότητα και τα στατιστικά δεδομένα για τη βελτίωση της Ιστοσελίδας. Ακόμα όμως και οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές και δεν διαρρέουν εκτός του Δικηγορικού μας Γραφείου.

Χρήση Cookies

Σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία που διέπει την χρήση cookies, το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας ενημερώνει για τη χρήση cookies στην Ιστοσελίδα. Ως προς την έννοια, τα cookies είναι μικρές ποσότητες βασικών δεδομένων τα οποία αποστέλλονται από έναν διαδικτυακό server στον περιηγητή του υπολογιστή σας ή του κινητού σας τηλεφώνου. Αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο της συσκευής και χρησιμοποιείται από τις ιστοσελίδες για τον εντοπισμό ροών επισκεψιμότητας. Εκτός κι αν έχετε προγραμματίσει τον υπολογιστή σας να τα απορρίπτει, τα cookies χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο πλοηγείτε στις διάφορες καρτέλες της Ιστοσελίδας μας με σκοπό το Δικηγορικό μας Γραφείο να αξιολογεί το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και να το προασαρμόζει ανάλογα για να βελτιώσει την διαδικτυακή εμπειρία.

Ευθύνη

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι η χρήση όλων των προαναφερθέντων γίνεται με δική του ευθύνη. Το Δικηγορικό μας γραφείο δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για κάθε άμεση ή έμμεση βλάβη που μπροεί να προκληθεί κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής στην πρόσβαση στην Ιστοσελίδα λόγω συντήρησης, τεχνικών βλαβών, αμέλειας των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο ή προσβολής από ιούς και κάθε άλλης μορφής malware.