Αναστασία Μαρία Χαντζάρα

Η Αναστασία Μαρία Χαντζάρα γεννήθηκε το έτος 1997 στην Θεσσαλονίκη και το 2015 αποφοίτησε από το 4ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2020) και, ήδη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΔΠΘ με ειδικότερο αντικείμενο το Ποινικό Δίκαιο.

Από τον Μάρτιο του έτους 2020 απασχολήθηκε ως ασκούμενη δικηγόρος και, ήδη, από τον Ιανουάριο του έτους 2022  συνεχίζει να απασχολείται ως δικηγόρος στο Δικηγορικό μας Γραφείο παρακολουθώντας την εξέλιξη σύνθετων υποθέσεων και συμμετέχοντας ενεργά στην σύνταξη δικογράφων. Ομιλεί την αγγλική και γερμανική γλώσσας και διαθέτει γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Τα επιστημονικά και δικηγορικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου και για το λόγο αυτό έχει λάβει μέρος, κατά τη διάρκεια των σπουδών της, αλλά και μετά τη λήψη του πτυχίου της, σε συνέδρια και ημερίδες με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας

Ο Κωνσταντίνος Πλιάτσικας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1987. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του ίδιου Τμήματος και Διδάκτορας του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ με αντικείμενο διατριβής το Αστικό και, ιδίως, το Κτηματολογικό Δίκαιο (Κτηματογράφηση – Κτηματολόγιο). Από το εαρινό εξάμηνο του έτους 2019 διδάσκει Εμπράγματο και Κληρονομικό Δίκαιο, ως Επισκέπτης Λέκτορας (Adjunct Lecturer) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia).

Εργάζεται ως δικηγόρος από τον Σεπτέμβριο του έτους 2011. Από τον Μάιο του έτους 2012 έως τον Ιούνιο του έτους 2013 παρείχε νομικές υπηρεσίες κατά την Κτηματογράφηση των Δήμων Κοζάνης και Θεσσαλονίκης. Από τον Οκτώβριο του έτους 2017 παρέχει της υπηρεσίες του ως επί παγία αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Ως υποψήφιος Διδάκτορας διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νομικής εκτελώντας διάφορα επιστημονικά καθήκοντα. Εκ των ιδρυτικών μελών του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών (ΚΕ.ΚΤΗ.ΜΕ). Από τον Μάιο του έτους 2020 είναι μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου.

Στο πλαίσιο της μάχιμης δικηγορίας ασχολείται. ιδίως. με ζητήματα Κτηματολογικού Δικαίου και ακινήτων εν γένει (επεξεργασία και υποβολή δηλώσεων και αιτήσεων τόσο κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του Κτηματολογίου, άσκηση σχετικών αγωγών [κυριότητας, δουλειών κτλ], έρευνα τίτλων στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία), με ζητήματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου (κατάρτιση ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προβλήματα κατά τη λειτουργία της εργασίας, θέματα απολύσεων κτλ), ζητήματα κατασχέσεων και πλειστηριασμών (ακινήτων ή απαιτήσεων στα χέρια τρίτου), ζητήματα αποζημιώσεων (αυτοκίνητα κτλ),  ζητήματα Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου καθώς και με ζητήματα εξασφάλισης και διεκδίκησης απαιτήσεων.

Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά νομικά συνέδρια και ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια επιμόρφωσης.

Βασίλειος Πλιάτσικας

Ο Βασίλειος Πλιάτσικας γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1954. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία επί 34 συναπτά έτη ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Στο πλαίσιο της μάχιμης δικηγορίας ασχολείται, ίδιως, με ζητήματα Δικαίου των Μισθώσεων (διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης, έκδοση διαταγών καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου κτλ), με ζητήματα Αναγκαστικής Εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, κατάσχεση στα χέρια τρίτου, εκπροσώπηση ενώπιον του Αρείου Πάγου για τα σχετικά ζητήματα), με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου (διατροφή, επιμέλεια, διαζύγιο, αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα, προσβολή πατρότητας κλπ), με ζητήματα διεκδίκησης απαιτήσεων (οφειλές από δάνεια, πωλήσεις, τιμολόγια, ανταλλαγές κτλ), ζητήματα Εμπορικού Δικαίου (εταιρίες, καταστατικά, λύση εταιριών, θέματα πτωχεύσεων, τροποποιήσεις καταστατικών), υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου (αλλοδαποί, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, δασικές διαφορές, ζητήματα κατασχέσεων του Δημοσίου κτλ) και υποθέσεις Ποινικού Δικαίου (μηνύσεις, δικαστική εκπροσώπηση).