Αναστασία Μαρία Χαντζάρα

Ασκούμενη Δικηγόρος Email: anastasia@pliatsikaslaw.gr

Η Αναστασία Μαρία Χαντζάρα γεννήθηκε το έτος 1997 στην Θεσσαλονίκη και το 2015 αποφοίτησε από το 4ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2020).

Από τον Μάρτιο του έτους 2020 απασχολείται ως ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό μας Γραφείο παρακολουθώντας την εξέλιξη σύνθετων υποθέσεων και συμμετέχοντας ενεργά στην σύνταξη δικογράφων. Ομιλεί την αγγλική και γερμανική γλώσσας και διαθέτει γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Τα επιστημονικά και δικηγορικά της ενδιαφέοντα επικεντρώνονται στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου και για το λόγο αυτό έχει λάβει μέρος, κατά τη διάρκεια των σπουδών της, αλλά και μετά τη λήψη του πτυχίου της, σε συνέδρια και ημερίδες με αντίστοιχο περιεχόμενο.