Βασίλειος Πλιάτσικας

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Email: vasileios@pliatsikaslaw.gr

Ο Βασίλειος Πλιάτσικας γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1954. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία επί 34 συναπτά έτη ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Στο πλαίσιο της μάχιμης δικηγορίας ασχολείται, ίδιως, με ζητήματα Δικαίου των Μισθώσεων (διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης, έκδοση διαταγών καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου κτλ), με ζητήματα Αναγκαστικής Εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, κατάσχεση στα χέρια τρίτου, εκπροσώπηση ενώπιον του Αρείου Πάγου για τα σχετικά ζητήματα), με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου (διατροφή, επιμέλεια, διαζύγιο, αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα, προσβολή πατρότητας κλπ), με ζητήματα διεκδίκησης απαιτήσεων (οφειλές από δάνεια, πωλήσεις, τιμολόγια, ανταλλαγές κτλ), ζητήματα Εμπορικού Δικαίου (εταιρίες, καταστατικά, λύση εταιριών, θέματα πτωχεύσεων, τροποποιήσεις καταστατικών), υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου (αλλοδαποί, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, δασικές διαφορές, ζητήματα κατασχέσεων του Δημοσίου κτλ) και υποθέσεις Ποινικού Δικαίου (μηνύσεις, δικαστική εκπροσώπηση).