ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με το άρθρο 102 ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/2019) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις προθεσμίες διόρθωσης ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών. Ειδικότερα:

  • Για όσες περιοχές κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3481/2006 η προθεσμία είναι πλέον οκταετής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου λήγει η οκταετία.
  • Για τις περιοχές που είχαν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση πριν το παραπάνω χρονικό σημείο, η προθεσμία διόρθωσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της έως την 30η Νοεμβρίου 2018.
  • Σε όσες περιοχές η προθεσμία είχε λήξει πριν την 30 Νοεμβρίου 2018, αυτή δεν ανανεώθηκε ούτε παρατάθηκε. Τούτο σημαίνει ότι οι πρώτες εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα των περιοχών αυτών έχουν οριστικοποιηθεί και δεν είναι δυνατή η διόρθωσή τους.

 Οι παραπάνω αλλαγές υποδηλώνουν τα εξής:

1. Σημαντικότερη εξέλιξη είναι η σύντμηση προθεσμίας διόρθωσης ανακριβών πρώτων εγγραφών από ένα έως τέσσερα έτη, ανάλογα με την περιοχή. Έτσι, λ.χ. για την Πυλαία Θεσσαλονίκης η προθεσμία θα έληγε στις 17-12-2022, ενώ με τα νέα δεδομένα στις 31-12-2020, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα.

2. Παράταση για ορισμένες περιοχές μέχρι τις 31-12-2020.

3. Διατήρηση της οριστικοποίησης για όσες περιοχές οι εγγραφές είχαν οριστικοποιηθεί μέχρι 30-11-2018, γεγονός που αποδεικνύει την πολιτική βούληση να τεθεί τέλος σε διαδοχικές παρατάσεις και διαιώνιση της ανασφάλειας που προκαλούν οι ανακριβείς πρώτες εγγραφές. Τονίζεται ότι στις περιοχές αυτής της κατηγορίας, όσα ακίνητα εμφανίζονταν να ανήκουν σε “άγνωστο ιδιοκτήτη” περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ όσα εμφανίζονταν να ανήκουν σε τρίτους, περιήλθαν στην κυριότητα των τελευταίων. Με άλλα λόγια όσοι δεν προχώρησαν στις απαραίτητες κτηματολογικές διορθώσεις έχασαν τα ακίνητά τους. Ιδίως για τις περιοχές αυτής της κατηγορίας πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν έχει παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης, παρά τα ανακριβή δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό). 

Καθώς η διαμορφωθείσα κατάσταση με τις διαδοχικές παρατάσεις προθεσμιών δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια στις συναλλαγές, σκόπιμο είναι να σπεύσετε σε κάποιον ειδικό προκειμένου να ενημερωθείτε για την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης ανακριβειών στην περιοχή σας και να προβείτε σε έλεγχο των πρώτων εγγραφών για να εντοπιστούν πιθανά σφάλματα. Τυχόν καθυστέρηση στον έλεγχο και τις διορθώσεις μπορεί να οδηγήσει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε απώλεια ακινήτων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων ιδιωτών. Ενόψει, μάλιστα, της σημαντικής προδικασίας που απαιτείται για τον εντοπισμό και την προσήκυσα αντιμετώπιση των σφαλμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τον όγκο των απαιτούμενων διορθώσεων, ο χρόνος είναι ελάχιστος!

Εάν θέλετε να μάθετε την προθεσμία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών για τα ακίνητα της περιοχής σας και να μας αναθέσετε τον έλεγχο αυτών και τη έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των απαραίτητων διορθώσεων καλέστε μας στο 2310220377 ή στείλτε μας email στο info@pliatsikaslaw.gr.

 

 

7 thoughts on “ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.