Τροχαία Ατυχήματα – Αποζημιώσεις

Το δικηγορικό μας γραφείο ενημερώνει και αναλαμβάνει υποθέσεις αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με γνώμονα τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων σας από κάθε προσβολή τρίτου προσώπου.

Στο Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα αναλαμβάνουμε τον χειρισμό (συμβουλευτικά και δικαστικά) υποθέσεων σχετικών με:

τροχαία ατυχήματα και αποζημιώσεις
αποζημιώσεις από σωματικές βλάβες
αποζημιώσεις λόγω προσβολής προσωπικών δεδομένων
αποζημιώσεις από παράβαση συμβατικών όρων
αποζημιώσεις που πηγάζουν από ιατρικό σφάλμα
αποζημιώσεις από άδικη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων