Διεκδίκηση Απαιτήσεων

Η αφερεγγυότητα των οφειλετών απαιτεί ειδικά μέτρα αντιμετώπισης, κυρίως προληπτικά. Επειδή η πρόληψη είναι καλύτερη στρατηγική από την θεραπεία, προτρέπουμε τους εντολείς μας να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις τους, προκειμένου να αποφύγουν ατυχείς εξελίξεις. Ακόμα όμως κι αν δεν είναι εξασφαλισμένες οι απαιτήσεις το Γραφείο μας διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να τις διεκδικήσετε.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο βρίσκεται δίπλα σας σε όλα τα στάδια σύναψης συμβάσεων, εξασφάλισης και διαφύλαξης των απαιτήσεών σας και τέλος κατά το στάδιο της διεκδίκησής τους. Ειδικότερα ασχολούμαστε με:

  • Συμβουλευτική δικηγορία στο προσυμβατικό στάδιο

  • Εξασφάλιση των απαιτήσεών σας (προσημειώσεις υποθηκών, υποθήκες, εκχωρήσεις κτλ)

  • Διεκδίκηση απαιτήσεων με εξωδικαστικό συμβιβασμό

  • Διεκδίκηση απαιτήσεων από οποιαδήποτε αιτία με δικαστικές ενέργειες