Μισθώσεις

Οι μισθώσεις των ακινήτων (εμπορικές και μη) αποτελούν κατ’ εξοχήν πεδίο δικηγορικής ενασχόλησης. Το Δικηγορικό μας Γραφείο με μακρόχρονη πείρα στα ζητήματα των μισθώσεων παρακολουθεί συνεχώς τις εξελείξεις προκειμένου να σας προσφέρει υψηλή ποιότητα νομικών υπηρεσιών αναφορικά με τις μισθώσεις ακινήτων ή/και κινητών.

Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

  • διαπραγματεύσεις για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης

  • σύνταξη των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων

  • συμβουλευτική δικηγορία κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης μίσθωσης

  • αναζήτηση οφειλόμενων μισθωμάτων

  • αναπροσαρμογή μισθωμάτων και όρων της μίσθωσης

  • καταγγελία ή λύση της μίσθωσης

  • γενική διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη σύμβαση μίσθωσης