Ζητήματα Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου

Η πολύχρονη ενασχόλησή μας με θέματα και υποθέσεις Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σχετικά με αυτά.
Σκοπό μας αποτελεί η επίλυση σύνθετων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των οικογενειακών σχέσεων.
Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο της οικογενειακής ζωής, παρέχοντας:

  • υποστήριξη για όλα τα ζητήματα του Οικογενειακού και οτυ Κληρονομικού Δικαίου
  • συνδρομή και υποστήριξη κατά τη λύση του γάμου (συναινετικά ή με αντιδικία), τη ρύθμιση των ζητημάτων επιμέλειας και διατροφής των τέκνων και επικοινωνίας με αυτά
  • πληροφόρηση για τη διανομή της περιουσίας μετά το θάνατο του προσώπου (διαδοχή από διαθήκη και εξ αδιαθέτου διαδοχή)
  • νομικές υπηρεσίες κατά τη σύνταξη αγωγών (λύσης γάμου, καθορισμού επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα τέκνα, αποκτημάτων κατά το γάμο, περί κλήρου, ακύρωσης διαθήκης κλπ).
  • συμβουλές για την ολοκλήρωση των διαδικασίων που πρέπει να ολοκληρωθούν μετά τη λύση του γάμου ή την επαγωγή της κληρονομίας, ιδίως όταν στην τελευταία ανήκουν και ακίνητα