Ζητήματα Κληρονομικού Δικαίου

Τα ζητήματα Κληρονομικού Δικαίου αποτελούν στη Χώρα μας μία από τις πιο συνήθεις ενασχολήσεις των δικηγόρων. Το Γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα Κληρονομικού Δικαίου καθώς η ενασχόλησή μας με αυτά είναι συστηματική και τακτική. Σκοπό μας αποτελεί η επίλυση των σύνθετων κατά κανόνα προβλημάτων που ανακύπτουν μετά την επαγωγή της κληρονομίας. Σήμερα μάλιστα η δημιουργία του Κτηματολογίου στη Χώρα μας δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα στα ήδη σύνθετα ζητήματα του Κληρονομικού Δικαίου.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα Κληρονομικού Δικαίου. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

  • συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα ζητήματα του Κληρονομικού Δικαίου

  • συνδρομή και υποστήριξη κατά το στάδιο πριν τη σύνταξη διαθήκης (ιδιόγραφης ή δημόσιας)

  • έκδοση κληρονομητηρίου

  • ζητήματα κληρονομιάς χωρίς την ύπαρξη διαθήκης (εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή)

  • αγωγές περί κλήρου

  • αγωγές νόμιμης μοίρας

  • ζητήματα συνεισφοράς και προσαύξησης

  • μεταγραφές σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την κληρονομική διαδοχή στα ακίνητα της κληρονομιάς