ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ (άρθρα 74 έως 82) του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στις 24-4-2020 για φήφιση στη Βουλή επέρχονται αλλαγές στην κτηματολογική νομοθεσία. Αυτές αφορούν: 

 

  • Στα κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων (άρθρο 74 του σχεδίου)·
  • Στη συγκρότηση και τη λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων των άρθρων 7 και 7Α ν. 2308/1995 (άρθρο 75 του σχεδίου). Με τις νέες διατάξεις τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής Ενστάσεων με την υποχρεωτική συμμετοχή σε αυτή “μηχανικού που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος”. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων, ενστάσεων και κάθε είδους αιτήσεων·
  • Στη σύναψη συμβάσεων έργου για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εκκρεμών έργων κτηματογράφησης (άρθρο 76 του σχεδίου)·
  • Στην επάνοδο στις θέσεις εργασίας των δικηγόρων της ΕΚΧΑ που εξαναγκάστηκαν σε αποχώρηση με τον ν. 4512/2018 (άρθρο 77 του σχεδίου)·
  • Στις υποχρεώσεις των ορκωτών λογιστών κατά την εκτέλεση του διαχειριστικού τους ελέγχου (άρθρο 78 του σχεδίου)·
  • Στην τροποποίηση του άρθρου 14 για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων καταχώρισης καταχωριστέων στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων (άρθρο 79 του σχεδίου). Με τη νέα μορφή του άρθρου καθίσταται υποχρεωτική και αποκλκειστική η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για καταχώριση των καταχωριστέων στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων (σ.σ. στο κείμενο του σχεδίου νόμου αναφέρονται “εγγραπτέες πράξεις” αντί του ορθού [βλ. άρθρο 12 ν. 2664/1998] “καταχωριστέες πράξεις”). Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής θα οριστεί με σχετική απόφαση του ΔΣ του Φορέα. Η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την προσαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου στη ψηφιακή εποχή. Μάλιστα, ήδη έχει γίνει γνωστό (δείτε εδώ) ότι από τα μέσα Ιουνίου 2020 θα είναι δυνατή η εξ αποστάσεως υποβολή αιτήσεων και λήψη πιστοποιητικών, κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων, ενώ η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής και αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατάθεσης αιτήσεων για καταχώριση πράξεων τοποθετείται χρονικά 1.5 μήνα μετά την παραπάνω αλλάγη (δηλαδή προς τα τέλη Ιουλίου 2020)·
  • Στην ανάθεση της τήρησης των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (άρθρο 80 του σχεδίου)·
  • Σε τροποποιήσεις του Οργανισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου (άρθρο 81 του σχεδίου) και 
  • Σε διορθωτικές παρεμβάσεις στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ν. 2664/1998 (άρθρο 82 του σχεδίου), που αφορούν στην προσκόμιση και επισύναψη τοπογραφικών γεωμετρικών μεταβολών ως προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης ή συζήτησης των ένδικων βοηθημάτων που προβλέπει το άρθρο 6. Υπενθυμίζεται ότι από 27-1-2020 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα (αναλυτικά για την υποχρέωση βλ. εδώ).

 Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για απορίες σχετικά με τις προθεσμίες διόρθωσης ανακριβειών μπορείτε να καλέσετε στο 2310220377 ή να στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr.

75 thoughts on “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.