Ακίνητα – Κτηματολόγιο

Τα ακίνητα αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας ενός κράτους. Η δημιουργία και λειτουργία Κτηματολογίου στη Χώρα μας μεταβάλλει στην ουσία το εμπράγματο δίκαιο και μαζί με αυτό και η δικηγορική πρακτική. Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Δίκαιο των ακινήτων και ειδικότερα στο Δίκαιο του Κτηματολογίου. Η ενασχόλησή μας με το αντικείμενο του Κτηματολογίου ειδικότερα είναι όχι μόνο πρακτική αλλά και βαθιά επιστημονική.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες αναφορικά με το Δίκαιο των ακινήτων και του Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

 • έρευνα τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο και στα Κτηματολογικά Γραφεία

 • διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβολαίων που αφορούν ακίνητα

 • σύνταξη εμπράγματων αγωγών (κυριότητας – χρησικτησίας, δουλειών, υποθήκες κλτ)

 • δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης

 • παράσταση σε ενστάσεις Κτηματολογίου κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης

 • αγωγές Κτηματολογικού Δικαίου (διόρθωση πρώτων και μεταγενέστερων κτηματολογικών εγγραφών)

 • υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων διόρθωσης ενώπιον του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου

 • νομική αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών

 • ζητήματα οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας (διαμερίσματα – μεζονέτες)

 • αγωγές κοινοχρήστων

 • κανονισμούς πολυκατοικίας