Διαταγές Πληρωμής

Η έκδοση διαταγής πληρωμής αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο εξασφάλισης και διεκδίκησης των απαιτήσεών σας απέναντι σε αφερέγγυους οφειλέτες. Η καθημερινή ενασχόλησή μας με ζητήματα διαταγών πληρωμής οδηγεί στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε εσάς, με σκοπό την άμεση, γρήγορη και οικονομική είσπραξη των απαιτήσεών σας.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που άπτονται των ειδικότερων νομικών θεμάτων των διαταγών πληρωμής. Ειδικότερα ασχολούμαστε με:

  • Έκδοση διαταγών πληρωμής

  • Επιδόσεις και διαδικασία εκτέλεσης των διαταγών πληρωμής

  • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των διαταγών πληρωμής (ανακοπές, αιτήσεις αναστολής κτλ)

  • Άμυνα κατά διαταγών πληρωμής

  • Άμυνα κατά την εκτέλεση των διαταγών πληρωμής