Διαζύγιο – Διατροφή – Επιμέλεια τέκνων

Η πολύχρονη ενασχόλησή μας με θέματα και υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σχετικά με αυτά. Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων κλονίζονται και μαζί με αυτές κλονίζονται και οι σχέσεις γονέων και τέκνων. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον των παιδιών, το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λύση του γάμου και τη μετέπειτα εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των συζύγων και των τέκνων.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αναφορικά με ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου. Ενδεικτικά ασχολούμαστε με:

  • έκδοση διαζυγίου (συναινετικού ή κατ’ αντιδικία [δικαστικά])

  • σύνταξη συμφωνητικών επιμέλειας, διατροφής, επικοινωνίας

  • αγωγές διατροφής, επιμέλειας ή γονικής μέριμνας, επικοινωνίας

  • αγωγές προσβολής πατρότητας

  • υιοθεσία

  • αγωγές συμμετοχής στα κοινά αποκτήματα