ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6§3 υπό ζ) ν. 2664/1998, επί ποινή απαραδέκτου των αγωγών (6§2), αιτήσεων (6§§3 και 8) και προσφυγών (18§2, 19§2), που κατατίθενται στο πλαίσιο εκδίκασης κτηματολογικών διαφορών, πρέπει να προσαρτάται σε αυτές τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών -στο οποίο θα απεικονίζεται η απαιτούμενη γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα- και αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του ίδιου τοπογραφικού διαγάμματος στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”. Η έναρξη ισχύος της ως άνω υποχρέωσης και οι τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης υποβολής εξαρτήθηκαν από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρύθμιζε τα κατ’ ιδίαν θέματα. 

Ήδη, στις 24-12-2019, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 4765/24-12-2019) η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την έναρξη εφαρμογής της ως άνω υποχρέωσης, σε εκτέλεση των προβλέψεων του άρθρου 6§3 υπό η) ν. 2664/1998. Ειδικότερα: 

Σύμφωνα με την ΥΑ (την οποία βλ. συνημμένη παρακάτω), από την 27η-1-2020 θα πρέπει να επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, σε όλα τα ένδικα βοηθήματα, με τα οποία επιδιώκονται γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, συνταχθέν με τις τεχνικές προδιαγραδές και τους όρους που καθορίζονται στην ΥΑ, καθώς και βεβαίωση ηλεκτρονικης υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος στον υποδοχέα. Μάλιστα, στην ίδια ΥΑ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης υποβολής. 

Για αντίστοιχα δικόγραφα που κατατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο ως ημερομηνία έναρξης της σχετικής υποχρέωσης ορίστηκε η 6η-4-2020

Σημειώνεται, επίσης, ότι από τις παραπάνω ημερομηνίες καταργείται η, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, προσκόμιση με τις προτάσεις τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής.

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (για τις οποίες βλ. εδώ). Η παράλειψη ελέγχου και διορθώσεων των τυχόν ανακριβειών μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην απώλεια ακινήτων είτε υπέρ τρίτου προσώπου (το οποίο εμφανίζεται εσφαλμένα στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές), είτε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εάν το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”. Ενημερωθείτε για τα ακίνητα “άγνωστου ιδιοκτήτη” πατώντας εδώ

Προκειμένου να διορθωθούν οι πλημμέλειες είναι απαραίτητη είτε η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης (εξωδικαστικά), είτε, συχνότερα, η άσκηση αγωγής ή αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε περαιτέρω για την προθεσμία διόρθωσης στην περιοχή σας, για τους τρόπους άμυνάς σας και για τη διόρθωση των ανακριβειών, προκειμένου να προστατεύσετε την περιουσία σας, μπορείτε να μας καλείτε στο 2310220377 ή να μας στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για την εξειδίκευσή μας σε ζητήματα Κτηματολογικού Δικαίου, ιδίως επί διορθώσεων ανακριβειών των πρώτων εγγραφών, πατήστε εδώ.

One thought on “ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.